Sisbel

ÇAĞRI MERKEZİ

(0216) 316 71 61

KURUMSAL

Kalite Komitelerimiz

 

Tesis Güvenliği Komitesi

Komite Başkanı:

Ayşe Bulut                        Başhemşire-Kalite Direktörü

Ekip Üyeleri;

Öznur Ayşe Girit                 İSG Uzmanı

Neriman Güner                   Hastane Müdürü

Evrim Derman                    Güvenlik Görevlisi

Emre Cebe                         Satın Alma Sorumlusu

Mahmut Doğan Erkan         Teknik Servis Sorumlusu

 

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Komite Başkanı:

Ayşe Bulut                              Başhemşire-Kalite Direktörü

Ekip Üyeleri;

Neriman Güner                        Hastane Müdürü

A. Haldun Uluutku                   Genel  Cerrahi Uzmanı

Metin Küçükibrahimoğlu           Anestezi Uzmanı

Oktay Ferit                              Dahiliye Uzmanı

Ferhan Bayrak                         Enfeksiyon-Eğitim Hemşiresi

Tuncay Tavacı                         Eczane Sorumlusu

Recep Kartal                            Bilgi İşlem Sorumlusu

Nuray Çelik                              KDS Sorumlusu

İlhami Şensoy                          Laboratuar Sorumlusu

Emine Koçal                             Acil Servis Sorumlusu

 

Çalışan Güvenliği Komitesi

Komite Başkanı:

Ayşe Bulut                            Başhemşire-Kalite Direktörü

Ekip Üyeleri;

Metin Çetinkaya                     İş Yeri Hekimi

Öznur Ayşe Girit                    İSG Uzmanı

Neriman Güner                       Hastane Müdürü

Ferhan Bayrak                        Enfeksiyon-Eğitim Hemşiresi

Evrim Derman                         Güvenlik Görevlisi

İlhami Şensoy                         Laboratuar Sorumlusu

Nuray Çelik                             KDS Sorumlusu

Cahide Aydın                           Yenidoğan Sorumlusu

Gülay Bulut                              Radyoloji Sorumlusu

Yeter Yılmaz                            Anestezi Teknikeri

 

Transfüzyon Komitesi

Komite Başkanı:

Gökhan Günay                        Transfüzyon Sorumlu Hekimi

Ekip Üyeleri;

Ayşe Bulut                              Başhemşire-Kalite Direktörü

A. Haldun Uluutku                    Genel  Cerrahi Uzmanı

Metin Küçükibrahimoğlu            Anestezi Uzmanı

Mehmet Akdeniz                      Çocuk Hastalıkları Uzmanı

N.Sibel Esti                              Kadın Hastalıkları Uzmanı

Havva Pars Ağargün                  Kadın Hastalıkları Uzmanı

Mehmet Tibet Altuğ                    Ortopedi Uzmanı

Ferhan Bayrak                            Enfeksiyon-Eğitim Hemşiresi

İlhami Şensoy                             Laboratuar Sorumlusu

Enise Asan                                 Karma Servis Sorumlusu 

Enfeksiyon Komitesi

Komite Başkanı:

Ayşe Bulut                               Başhemşire-Kalite Direktörü

Ekip Üyeleri;

A. Haldun Uluutku                     Genel  Cerrahi Uzmanı

Mehmet Akdeniz                       Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Mehmet Tibet Altuğ                   Ortopedi Uzmanı

Neriman Güner                          Hastane Müdürü

Ferhan Bayrak                          Enfeksiyon-Eğitim Hemşiresi

İlhami Şensoy                           Laboratuar Sorumlusu

 

Eğitim Komitesi

Komite Başkanı:

Ayşe Bulut                                 Başhemşire-Kalite Direktörü

Ekip Üyeleri;

Neriman Güner                            Hastane Müdürü

Ferhan Bayrak                             Enfeksiyon-Eğitim Hemşiresi

Merve Taşkın                               Kalite Birim Sorumlusu

 

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Komite Başkanı:

Cengiz Demirel                             Farmakovijilans Sorumlusu

Ekip Üyeleri;

Ayşe Bulut                                   Başhemşire-Kalite Direktörü

Ferhan Bayrak                              Enfeksiyon-Eğitim Hemşiresi

Tuncay Tavacı                              Eczane Birim Sorumlusu

 

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Komite Başkanı:

Feridun Cemil Aslan                       Radyoloji Uzmanı

Ekip Üyeleri;

Gülay Bulut                                    Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

Ferhan Bayrak                                Enfeksiyon-Eğitim Hemşiresi