Dr. FİKRET DEMİR

ACİL SERVİS

Dr. FİKRET DEMİR
Tıp Fakültesi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-1994
112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği Aile Hekimliği İşyeri Hekimliği Vali İhsan Dede Sağlık Merkezi Başhekimliği (Konya)