HASTANE ORGANİZASYON ŞEMASI

Yönetim Kurulu Başkanı

Başhekim / Mesul Müdür

Başhekim Yard.

 1. Tıbbi Hizmetler

  1. Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri

  2. Erişkin Yoğun Bakım

  1. Transfüzyon Hizmetleri

  2. Laboratuvar Hizmetleri

  1. Görüntüleme Hizmetleri

  2. GETAT

  1. Klinikler

  2. Ameliyathane

  1. Acil Hizmetleri

  2. Poliklinik Hizmetleri

  1. Doğumhane

  2. Odyometri

 2. Başhemşire

  1. Başhemşire Yardımcısı

  2. Hemşire

  1. Ebe

  2. Paramedik/ATT

  1. Anestezi Teknikeri/Teknisyeni

  2. Görüntüleme Teknikeri

  1. Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

  2. Ameliyathane-Sterilizasyon Hizmetleri

  1. Odyometrist

 3. Hastane Müdürü

  1. Medikal Muhasebe

  2. Anlaşmalı Kurumlar

  1. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

  2. Santral

  1. Tıbbi Sekreterlik

  2. Hasta Kayıt-Kabul Birimi

  1. Danışma/Hostes

  2. Otopark

  1. Satın Alma Birimi

  2. Teknik Servis Birimi

  3. Bilgi İşlem Birimi

 4. Hastane Müdürü - Başhemşire - Destek Birimler

  1. Kalite Birimi

  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

  1. Tmgd Hizmetleri

  2. Atık Yönetimi

  1. Hasta Hakları Birimi

  2. Çalışan Hakları Birimi

  1. Mutfak ve Temizlik Hizmetleri

  2. Morg Hizmetleri

  1. Otelcilik Hizmetleri

  1. Eczane

 5. Genel Muhasebe