Hasta güvenliği önceliğimizdir. Tüm uygulamalarımızı etik kurallar çerçevesinde sürdürürüz. Hasta ve çalışan memnuniyetine önem veririz. Hasta Haklarına önem veririz. Sağlıklı çalışma yaşamına önem veririz. Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi hedefimizdir. Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistemle kendimizi sorgularız.  İnsan Kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız. Sunduğumuz sağlık hizmetinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.