Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğini önemseyen, tedavi edici uygulamaları yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile sunmaktır.